ozdobný proužek
 

Obchodní podmínky

Objednávání zboží

Zboží si můžete objednat telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat: název a sídlo firmy, IČ, adresu dodání, identifikaci výrobku a počet kusů. Pro zlepšení komunikace uvádějte objednací (katalogové) číslo výrobku. Objednávka by měla obsahovat také telefon a jméno osoby, která ji vystavila. Pro urychlení a zjednodušení vychystání objednávky může být objednané množství zaokrouhleno na celé balení/podbalení, pokud se k němu blíží.

Vyřízení objednávek

Pokud jsou předešlé podmínky splněny, závisí rychlost vyřízení objednávky na množství právě vyřizovaných objednávek; vždy je snahou vyexpedovat objednávku co nejdříve. V případě osobního odběru zboží ve skladě je nutné si předem telefonicky dohodnout termín vyzvednutí.

Převzetí zboží

Zjištěné nesrovnalosti v dokladech nebo dodávce zboží (chybějící zboží, záměna zboží, nesprávné ceny, atd.) je nutné nahlásit nejpozději do 2 dnů od přijetí zboží. Pokud při převzetí od dopravce zjistíte, že dodávka (balík, paleta) je poškozena a že mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží nebo jeho ztrátě, zakázku buď zcela odmítněte anebo zapište detailně konkrétní závadu na přejímací protokol dopravce a poté nás laskavě o zjištěných závadách neprodleně informujte, abychom mohli dodávku uvést do pořádku.

Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a maximální doba, do které musí být reklamace vyřízena, se řídí platnými zákony. Rychlost vyřízení reklamace závisí na množství již vyřizovaných reklamací a je počítána ode dne přijetí reklamace do systému naší firmy. Na reklamované zboží musí být vystaven reklamační list, který musí obsahovat následující údaje: datum reklamace, objednací (katalogové) číslo, název výrobku a důvod reklamace, popř. popis závady. Zboží, jehož součástí je záruční list, může být reklamováno pouze s řádně vyplněným záručním listem.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
kolektiv Hoňka s.r.o.